Til hovedinnhold

Fondets femte beste kvartal noensinne

Oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga fondet en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder kroner, i tredje kvartal 2010. Avkastningen var den femte høyeste i fondets historie.

4. november 2010

– Aksjemarkedene kom tilbake i tredje kvartal, og alle sektorene fondet er investert i hadde oppgang, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Fondets aksjebeholdning fikk en avkastning på 9,8 prosent i kvartalet, målt i internasjonal valuta, mens rentebeholdningen fikk en avkastning på 3,4 prosent. Samlet var avkastningen 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.

– Bedre inntjeningstall enn ventet fra en rekke selskaper og mindre frykt for et økonomisk tilbakeslag i Europa, bidro til oppgangen i aksjemarkedet, sier Slyngstad.
– I løpet av tredje kvartal avtok også noe av usikkerheten rundt statsgjeld i noen søreuropeiske land.

Av fondets aksjeinvesteringer var det materialsektoren som gjorde det best i tredje kvartal, etterfulgt av olje- og gassindustrien og telekombransjen. Enkeltinvesteringen som ga høyest avkastning var i oljeselskapet BP, etterfulgt av det spanske telekomselskapet Telefonica og oljeprodusenten Royal Dutch Shell. De største verdifallene kom fra den amerikanske banken Wells Fargo & Co, den sveitsiske legemiddelprodusenten Roche Holding og Bank of America.

Fondet var 60,4 prosent investert i aksjer og 39,6 prosent investert i rentepapirer ved utgangen av tredje kvartal.

Markedsverdien av fondet steg med 116 milliarder kroner til 2 908 milliarder kroner i tredje kvartal. Fondet fikk en avkastning på 199 milliarder kroner i kvartalet, mens tilførslene fra staten utgjorde 49 milliarder kroner. En oppgang i kronekursen reduserte isolert sett markedsverdien med 132 milliarder kroner.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22 31 63 50/91 63 89 12