Til hovedinnhold

Fondet topper rangering av statlige fond

Statens pensjonsfond utland topper en rangeringsliste over 53 offentlig eide fond.

15. oktober 2010

I en ny bok om offentlig eide fond (SWF), rangerer Edwin M. Truman 53 ulike fond fra 37 land. Fond som CalPERS fra California og ABP fra Nederland regnes normalt ikke som SWFer, men er likevel med på denne listen.

Rangeringen er basert på kvaliteten på forvaltningen og styringsmodellen for fondene. For å rangere fondene har Truman identifisert 33 elementer, plassert i fire ulike kategorier: struktur, styringsmodell, ansvarlighet og åpenhet og praksis. Tydelige regler og klar politikk på områder som investeringsstrategi, finanspolitisk tilknytning og rollefordelingen mellom forvaltere og styrende organer er sentralt i alle de fire kategoriene. For å velge ut de ulike elementene er Truman blant annet inspirert av Santiago-prinsippene for SWFer.

Truman har publisert rangeringer også i 2008 og 2009. Han skriver i boken at fondene er forbedret de to siste årene. Forbedringen gjelder også Statens pensjonsfond utland. Boken, som har tittelen Sovereign Wealth Funds: Threat or Salvation?, ble publisert av Peterson Institute for International Economics i september.

Statens pensjonsfond utland topper årets rangering. Utdrag fra boken finnes på nettsidene til Peterson Institute: http://bookstore.piie.com/book-store/4983.html