Til hovedinnhold

Et godt første kvartal for fondet

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,9 prosent (103 milliarder kroner) i første kvartal 2010, drevet av prisoppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene. Resultatet var 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.

7. mai 2010

-Aksjeinvesteringene fulgte de internasjonale børsene opp i februar og mars, etter en svak start på året. De amerikanske og asiatiske aksjemarkene gjorde det bedre enn de europeiske, der utviklingen var svakere på grunn av bekymringene rundt høy statsgjeld i flere land, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Fondets investeringer bestod av 62,6 prosent aksjer og 37,4 prosent rentepapirer ved utgangen av kvartalet. Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 4,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,1 prosent, målt i internasjonal valuta.

Fondets avkastning måles mot referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt. Sammenlignet med denne, fikk aksjeinvesteringene en meravkastning på 0,1 prosentpoeng, mens renteinvesteringene fikk en meravkastning på 0,8 prosentpoeng i første kvartal.

– Omtrent halvparten av rentebeholdningens meravkastning kom fra investeringer som ble foretatt før 2007, og som ble lite omsettelige under finanskrisen. Disse posisjonene dro nytte av en bedring i likviditeten og prisene på rentepapirer, en utvikling som startet i andre halvdel av 2009, og som fortsatte i første kvartal, sier Slyngstad.

Fondets markedsverdi steg med 123 milliarder kroner til 2 763 milliarder kroner i første kvartal. Markedsverdien påvirkes av størrelsen på kapitaltilførsler, avkastning og valutaendringer. Tilførslene fra statens petroleumsinntekter utgjorde 19 milliarder kroner i første kvartal, som er det laveste nivået siden fjerde kvartal 2003. Avkastningen på fondets investeringer var 103 milliarder kroner. Endringer i kronekursen hadde lite innvirkning på markedsverdien i kvartalet.

NBIM fikk 1. mars et mandat til å investere i eiendom. Fondet vil etter dette bestå av 60 prosent aksjer, 35–40 prosent rentepapirer og inntil 5 prosent eiendom. Karsten Kallevig vil begynne i NBIM 1. september som leder for NBIMs eiendomsinvesteringer. Kallevig har bred internasjonal erfaring fra investeringer i eiendom. Han har ledet Japan-kontoret til Grove International Partners de seneste fire årene og har tidligere vært ved selskapets kontor i London. Kallevig har en bachelorgrad fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22 31 63 50/91 63 89 12.