Til hovedinnhold

Det beste året i fondets historie

Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene ga den høyeste årsavkastningen noensinne for Statens pensjonsfond utland i 2009. Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, og en meravkastning på 4,1 prosentpoeng.

10. mars 2010

- Utviklingen i 2009 må i likhet med 2008 i stor grad sees i lys av finanskrisen. Fondets langsiktige forvaltningsstrategi gjør at vi har kommet gjennom denne perioden på en god måte, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Sammenlignet med referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet, fikk fondets renteforvaltning en meravkastning på 7,4 prosentpoeng i 2009, mot -6,6 prosentpoeng året før. For fondet samlet var meravkastningen 4,1 prosentpoeng i 2009, mot -3,4 prosentpoeng året før.

- Verdiene har kommet raskere tilbake enn vi kunne forventet. Normaliseringen av deler av rentemarkedene som sluttet å fungere under finanskrisen, har bidratt mye til den sterke meravkastningen, sier Slyngstad.

Markedsverdien av fondet var 2 640 milliarder kroner ved utgangen av 2009, opp fra 2 275 milliarder ett år tilbake. Tilførselen til fondet på 169 milliarder kroner var den laveste siden 2004 og under halvparten av rekordnivået fra 2008. I tillegg reduserte en sterkere krone verdien av fondet med 418 milliarder kroner. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Siden 1998 har fondet i gjennomsnitt hatt en brutto årlig avkastning på 4,7 prosent. Årlig netto realavkastning har i samme periode vært 2,7 prosent, opp fra 1 prosent ett år tidligere. Siden oppstart har den årlige meravkastningen for fondet vært på 0,25 prosentpoeng.

Fondets gjennomsnittlige eierandel i de internasjonale aksjemarkedene økte til 1 prosent ved utgangen av året fra 0,8 prosent et år tidligere, mens eierandelen for -Europa økte til 1,8 prosent fra 1,3 prosent. Fondets aksjeandel var på 62,4 prosent ved utgangen av 2009.

- Vi har i 2009 styrket NBIM på en rekke områder, med en ny styringsmodell og organisasjonsstruktur. Innenfor eierskapsarbeidet utvidet vi verktøykassen med en rekke nye virkemidler og lanserte to nye satsingsområder, velfungerende finansmarkeder og vannforvaltning, sier Slyngstad.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22 31 63 50 eller 91 63 89 12.

Årsrapporten er lagt ut på våre internettsider.

Den trykte rapporten på norsk kan fås fra Norges Bank, tlf. 22 31 63 83 eller via e-post central.bank@norges-bank.no.