Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev til Finansdepartementet 23. desember 2009

23. desember 2009