Jan Thomsen ansatt som Chief Compliance Officer i NBIM

Jan Thomsen ansatt som Chief Compliance Offiser i Norges Bank Investment Management (NBIM).

7. september 2009

Thomsen kommer til NBIM fra stillingen som Chief Risk Officer i Orkla ASA. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Det Norske Veritas, sist som direktør/leder for Markedssektor Industri og tidligere som leder for forretningsutvikling av konsulentvirksomheten, informasjonssystemer og risikostyring. Han har også jobbet som konsulent, seniorkonsulent og leder i Arthur Andersen/Andersen Consulting, og som undervisningsassistent ved Norges Tekniske Høyskole.

Jan Thomsen har en PhD i risikostyring og endringsledelse fra Stanford University (USA). Han er også Sivilingeniør i teknisk fysikk fra Norges Tekniske Høyskole og har Bedriftsledelse og Strategi fra IMD (Sveits) og INSEAD (Frankrike).