Høring - Nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland

Norges Banks brev til Finansdepartementet 21. oktober 2009

22. oktober 2009