Til hovedinnhold

Fortsatt store svingninger, positiv utvikling for aksjeforvaltningen

Første kvartal 2009 var preget av lave tilførsler til Statens pensjonsfond - Utland og fortsatt store svingninger i de globale markedene. Fondets avkastning var -4,8 prosent og den relative avkastningen mot referanseporteføljen -0,35 prosentpoeng. Samtidig viste deler av forvaltningen bedring, og aksjeforvaltningen bidro med meravkastning.

20. mai 2009

Pressekonferansen på nett-TV

Figurer til pressekonferansen (pdf)

Under Stortingshøringen sent i april opplyste vi at utviklingen for fondet da var flat, både med hensyn til relativ og absolutt avkastning. Den positive markedsutviklingen fra mars har fortsatt gjennom andre kvartal, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland var i første kvartal -4,8 prosent, tilsvarende -66 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta.

Markedsverdien av fondet var 2 076 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, ned fra 2 275 milliarder ved årsskiftet. Tilførselen til fondet var 44 milliarder kroner, det laveste nivået siden fjerde kvartal 2004.

Avkastningen på fondet var 0,3 prosentpoeng svakere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Renteforvaltningen hadde en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng, mens aksjeforvaltningen ga en meravkastning i kvartalet på 0,3 prosentpoeng. Både intern og ekstern aksjeforvaltning bidro positivt.

Fondets aksjeandel økte til 52,6 prosent ved utgangen av kvartalet fra 49,6 prosent ved utgangen av 2008. Fortsatte aksjekjøp har økt fondets gjennomsnittlige eierandel i de internasjonale aksjemarkedene til 0,9 prosent fra 0,8 prosent ved årsskiftet. Tilsvarende tall for den europeiske eierandelen var 1,6 prosent, opp fra 1,3 prosent.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22 31 63 50 eller 91 63 89 12.

Les rapporten 

Den trykte rapporten på norsk kan fås fra Norges Bank, tlf 22 31 63 83 eller via e-post tjenestetorget@norges-bank.no.