Feil om oljefondet i Dagsrevyen 10. november

NRK Dagsrevyen hadde et innslag 10. november i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten for Statens pensjonsfond – Utland, der det ble gjort forsøk på å konstruere en konflikt mellom regjeringen og Norges Bank om aktiv forvaltning av fondet.

11. november 2009

Spørsmålene NRK stilte under intervjuet med Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), ble tatt ut av sammenheng og kryssklippet slik at det fremstod som om Norges Bank vil gå mye lengre i sin aktive forvaltning av fondet enn retningslinjene sier. I et separat intervju senere på dagen ble statsministeren konfrontert med den feilaktige påstanden.

Norges Bank vil presisere at Yngve Slyngstad ikke sa noe nytt under intervjuet om hvordan fondet forholder seg til aktiv forvaltning eller til retningslinjene fra Finansdepartementet. Slyngstad svarte på spørsmål fra reporteren om et talentprogram som settes i gang i høst, der man tar sikte på å rekruttere ti studenter årlig.  NRK fremstilte det som om det er for å drive enda mer aktiv forvaltning. Talentprogrammet har ingen sammenheng med aktiv forvaltning. Det er et program som generelt skal sikre fremtidig rekruttering til alle avdelingene i NBIM.

Norges Bank har hele tiden fremholdt at fondet bør ha et element av aktiv forvaltning. Banken har ikke forskuttert utfallet av debatten om aktiv forvaltning og forholder seg til den prosessen som eieren har lagt opp til, en prosess vi oppfatter som ryddig og god. Norges Bank er bedt om å gi sine innspill i løpet av året og vil selvfølgelig forholde seg til utfallet av denne prosessen våren 2010.