Til hovedinnhold

Vanskelig farvann for internasjonale investorer

- Andre kvartal 2008 ble preget av betydelige svingninger både i aksjemarkedene og i ulike deler av rentemarkedene, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management, NBIM. - Krisen i det finansielle systemet fortsatte med rapportering av store tap i internasjonale finansinstitusjoner. Lavere vekst og økende inflasjon førte til lavere inntjeningsforventninger i bedriftene.

26. august 2008

Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien i Statens pensjonsfond – Utland 1 992 milliarder kroner. Fondet ble tilført 91 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Avkastningen på fondet i andre kvartal 2008 ble -1,9 prosent målt i internasjonal valuta. Avkastningen var 0,24 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet.

Aksjeporteføljen var ved utgangen av andre kvartal for første gang over 50 prosent. Økningen i aksjeandelen kommer som følge av at Finansdepartementet 22. juni 2007 besluttet å øke fondets strategiske aksjeandel fra 40 til 60 prosent. Fondets eierandel i europeiske selskaper er nå over én prosent i gjennomsnitt.

Kvartalsrapporten inneholder denne gang en omtale av NBIMs eierskapsutøvelse og ett særskilt tema: Innfasing av mindre børsnoterte selskaper i aksjeporteføljen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22 31 63 50 eller 91 63 89 12.

Den trykte rapporten på norsk kan fås fra Norges Bank, tlf 22 31 63 83 eller via e-post: central.bank@norges-bank.no