Til hovedinnhold

Store markedssvingninger og betydelig usikkerhet

- Tredje kvartal 2008 var et usedvanlig krevende kvartal for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland. Usikkerheten i finansmarkedene tiltok dramatisk, og fondets avkastning har vært preget av dette, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management, NBIM.

25. november 2008

Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien i Statens pensjonsfond – Utland 2 120 milliarder kroner. Fondet ble tilført rekordstore 128 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Avkastningen til fondet i tredje kvartal 2008 ble -7,7 prosent målt i internasjonal valuta. Avkastningen var 1,8 prosentpoeng lavere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet.

Finansdepartementet har besluttet å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent. Ved utgangen av tredje kvartal var prosentandelen for aksjer kommet opp i 53 prosent.

- NBIM er i en unik posisjon i dagens marked, og i 2008 gjennomfører vi historisk store kjøp i aksjemarkedet. Det er mulig for oss å ha en lang horisont på våre investeringer, sier Slyngstad.

Kvartalsrapporten inneholder denne gang en særskilt temaartikkel:
Oppbyggingen av Statens pensjonsfond – Utland er nasjonal sparing i internasjonale finansmarkeder finansiert ved salg av ikke fornybare naturressurser. De senere årene har bytteforholdet mellom olje og aksjer blitt stadig mer attraktivt for en oljeprodusent. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22 31 63 50 eller 91638912

Kvartalsrapporten er lagt ut på Norges Banks internettsider.

Den trykte rapporten på norsk kan fås fra Norges Bank, tlf 22 31 63 83 eller via e-post: central.bank@norges-bank.no