Oversikt over samtlige investeringer

Det er full åpenhet om hva fondet er investert i. I investeringsoversikten vår finner du historisk informasjon om hvert eneste ett av de over 9000 selskapene fondet er investert i, i tillegg til alle eiendommene og rentepapirene. Du finner verdien på hver enkelt investering, hvor mye vi eier og hvordan vi stemte ved selskapenes generalforsamlinger. Oversikten har også adressene til alle fondets eiendommer.

Du kan også finne investeringenes geografiske fordeling og fordeling på bransje. Du kan klikke deg frem på  verdenskartet, navigere deg frem via menyen eller søke på et enkelt selskap, eiendom eller rentepapir. I tillegg kan du laste ned all informasjon til Excel eller pdf om du ønsker.