Beholdninger per 31.12.2000

Det er full åpenhet om hva fondet er investert i. Investeringsoversikten vår har historisk og detaljert informasjon om hvert eneste ett av fondets investeringer. Du kan også finne investeringenes geografiske fordeling og fordeling på bransje.

Du kan klikke deg frem på verdenskartet, navigere deg frem via menyen eller søke på en enkelt investering. I tillegg kan du laste ned all informasjon til Excel eller pdf om du ønsker.