Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9158 Selskaper

Fondet eier en liten andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

73 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig per år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Utviklingen i fondets markedsverdi frem til utgangen av første kvartal 2019. Oppgitt i milliarder kroner.

Markedsverdien

Markedsverdien påvirkes av fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser.

Avkastningen

Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent som tilsvarer 4 404 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2017
  Verdien på Oljefondet når 1000 milliarder dollar

Forskning og analyse

Alle fondets investeringsbeslutninger er basert på grundig forskning og analyser. Vi tror fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i nærheten. Vi støtter akademiske institusjoner i å trekke til seg internasjonale forskere, belønner fremragende forskningsbidrag og deler ut stipender til studenter i doktorgradsstudier i finansiell økonomi.

Nyheter

Utvidet informasjon om unotert eiendom

03. mai 2019

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om unotert eiendom i Statens pensjonsfond utland.

Sterkeste kvartal noensinne

03. mai 2019

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2019 en avkastning på 9,1 prosent, tilsvarende 738 milliarder kroner.

Fondet gjør ny investering i logistikk

25. apr 2019

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har kjøpt en syv logistikkeiendommer i USA, Spania og Nederland. Tre av bygningene ligger i Orange County i California, to i Barcelona, én i Madrid og én i Tilburg.