Til hovedinnhold

Halvårsrapport 2022

Negativ avkastning i første halvår

Fondet fikk en avkastning på -14,4, prosent, tilsvarende -1 680 milliardar kroner i første halvår av 2022.

Publisert 17. aug. 2022

Pressekonferanse om fondets resultater i første halvår 2022

Leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterte fondets resultater i første halvår 2022 under Arendalsuka. De diskuterte hvordan markedet har utviklet seg så langt i år, og hvordan dette har påvirket fondets resultater. Etter dette presenterte eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho hovedpunktene fra arbeidet med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse i første halvår.

Fondets avkastning i første halvår 2022

-14,4 prosent

-1 680 milliarder kroner

-17,0 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 17,0 prosent.

-9,3 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på -9,3 prosent.

7,1 % avkastning på unotert eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 7,1 prosent.

-13,3 % avkastning på infrastruktur

De unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi fikk en avkastning på -13,3 prosent.

Markedsverdien

11 657 milliarder kroner

7 986 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 7 986 milliarder kroner. Dette utgjorde 68,5 prosent av fondets totale verdi.

3 304 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 3 304 milliarder kroner. Dette utgjorde 28,3 prosent av fondet.

354 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 354 milliarder kroner. Dette utgjorde 3,0 prosent av fondet.

13 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi var på 13 milliarder kroner. Dette utgjorde 0,1 prosent av fondet.