Til hovedinnhold

Knut N. Kjær utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt Knut Norheim Kjær til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk kapitalforvaltning. Knut N. Kjær var leder av Norges Banks Investment Management (NBIM) fra 1998 til 2007.

26. august 2008

Slottet skriver i sin pressemelding:
”Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på det betydelig bidrag han har ytt norsk økonomi. Hans selvstendige og målbevisste arbeid med etiske retningslinjer for virksomheten har utviklet NBIM til en viktig aktør når det gjelder eierskapsutøvelse og fremme av etiske prinsipper i forvaltningen. Hans vellykkede forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland er av vesentlig betydning for å finansiere fremtidige pensjoner og fremtidens velferd.

Vektlagt er også at den utviklede åpenheten i forvaltningen av fondet internasjonalt er fremholt som et eksempel til etterfølgelse. Han har derved befestet fondets rolle som en stor og viktig nettverksbygger blant institusjonelle investorer internasjonalt.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Speilsalen i Norges Bank, Oslo, onsdag 3. september 2008 kl 15:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av kansellist Thomas Gram.”

Norges Bank gratulerer Knut N. Kjær med utnevnelsen