Hopp til innhold

Markedsverdi

Fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser påvirker fondets markedsverdi.

Dagens markedsverdi

milliarder nok

Markedsverdiens utvikling

I milliarder kroner. Markedsverdi for 2017 per 30. september. Fra og med 2017 inkluderer eiendomsinvesteringene kun unotert eiendom.

Klikk på betegnelsene under grafen for å se utviklingen i én aktivaklasse

Endringer i markedsverdien

I milliarder kroner. Verdier for 2017 gjelder per 30. september

Klikk på betegnelsene under grafen for å se mindre utvalg

Seneste utvikling

Fondets markedsverdi falt i løpet av tredje kvartal 2017 med 68 milliarder kroner til 7 952 milliarder kroner. Markedsverdien av aksjeinvesteringene var 5 242 milliarder kroner, mens renteinvesteringenes markedsverdi var 2 511 milliarder kroner. Fondets unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 199 milliarder kroner.

I tredje kvartal 2017 fikk fondet en avkastning på 192 milliarder kroner. Den norske stat foretok et uttak på 10 milliarder kroner. Endringer i kronekursen medførte at fondets verdi falt med 250 milliarder målt i norske kroner. Mer informasjon om fondets avkastning

Fondet var ved utgangen av tredje kvartal 2017 investert med 65,9 prosent i aksjer, 31,6 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Aktivafordeling

Per 30. september 2017

FONDETS EIERANDELER I AKSJEMARKEDENE

I prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen

Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management

FONDETS EIERANDELER I obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Nøkkeltall

I milliarder kroner

  3. KV. 2017 HITTIL I ÅR 30.09.2017 2016 2015 2014 2013 2012

Inkluderer kun unoterte eiendomsinvesteringer fra og med 2017.

2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.

4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Forvaltningskostnader i datterselskaper er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Markedsverdi              
Aksjeinvesteringenes markedsverdi 5 242 5 242 4 692 4 572 3 940 3 107 2 336
Renteinvesteringenes markedsverdi 2 511 2 511 2 577 2 668 2 350 1 879 1 455
Eiendomsinvesteringenes markedsverdi1 199 199 242 235 141 52 25
Fondets markedsverdi2 7 952 7 952 7 510 7 475 6 431 5 038 3 816
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -2
Eiers kapital2 7 949 7 949 7 507 7 471 6 428 5 035 3 814
               
Tilførsel/uttak av kapital3 -10 -46 -101 46 150 241 279
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 0 -4 -4 -3 -3 -2 -3
Fondets avkastning 192 691 447 334 544 692 447
Endring som følge av svingninger i kronekursen  -250 -199 -306 668 702 291 -220
Endring i markedsverdien -68 442 35 1 044 1 393 1 222 504
               
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital4 3 351 3 351 3 397 3 499 3 452 3 302 3 060
Samlet avkastning 3 814 3 814 3 123 2 676 2 343 1 799 1 107
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -38 -38 -35 -31 -27 -24 -21
Endring som følge av svingninger i kronekursen 826 826 1 025 1 331 663 -39 -331
Fondets markedsverdi 7 952 7 952 7 510 7 475 6 431 5 038 3 816
               
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 3 776 3 776 3 088 2 645 2 316 1 775 1 087

Vis mer

Prognoser for fondets markedsverdi

I milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2018, Finansdepartementet

1 I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2018 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.

 
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 7 898,5
1. januar 2019 8 224,1
1. januar 2020 8 564,2
1. januar 2021 8 932,1
1. januar 2022 9 332,2
1. januar 2023 9 747,4
1. januar 2024 10 197,4
1. januar 2025 10 698,2
Vis mer