Hopp til innhold

Markedsverdi

Fondets avkastning, kapitaltilførsler og endringer i valutakurser påvirker fondets markedsverdi.

milliarder nok

UTVIKLINGEN I FONDETS MARKEDSVERDI FORDELT PÅ AKSJER, RENTER OG EIENDOM

Milliarder kroner. Fra og med 2017 inkluderer eiendomsinvesteringene kun unotert eiendom.

Klikk på betegnelsene under grafen for å se utviklingen i én aktivaklasse

Endringer i fondets markedsverdi

Milliarder kroner

Klikk på betegnelsene under grafen for å se mindre utvalg

utviklingen siste år

Fondets markedsverdi steg i løpet av første kvartal 2017 med 357 milliarder kroner til 7 867 milliarder kroner. Markedsverdien av aksjeinvesteringene var 5 082 milliarder kroner, mens renteinvesteringenes markedsverdi var 2 592 milliarder kroner. Fondets unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 194 milliarder kroner.

I første kvartal 2017 fikk fondet en avkastning på 297 milliarder kroner. Den norske stat foretok et uttak på 23 milliarder kroner. Endringer i kronekursen medførte at fondets verdi steg med 83 milliarder målt i norske kroner. Mer informasjon om fondets avkastning

Fondet var ved utgangen av første kvartal 2017 investert med 64,6 prosent i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

 

Allokering mellom aktivaklasser per 31. mars 2017

FONDETS EIERANDELER I AKSJEMARKEDENE

Prosent av markedsverdien til aksjer som inngår i aksjenes referanseindeks

Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management

FONDETS EIERANDELER I obligasjonsmarkedene

Prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management