Søket etter forventningsdokumenter ga 30 treff

Vis også 50 treff i dokumenter
 • Forventningsdokumenter

  Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer

 • Forventningsdokument klima

  Vi har i dag publisert et oppdatert forventningsdokument om selskapenes håndtering av klimarisiko. Hensikten er å vise hvordan vi som investor forventer

 • Nytt forventningsdokument om menneskerettigheter

  for vår dialog med selskaper om menneskerettigheter. Hensikten med forventningsdokumentet er å vise hvordan vi som en finansiell investor forventer at selskapene

 • Oppdatert forventningsdokument om vannforvaltning

  Vi har publisert et oppdatert forventningsdokument om vannforvaltning. Dokumentet er et utgangspunkt for dialog med selskaper om vannforvaltning. Vannforvaltning

 • Revidert forventningsdokument om barns rettigheter

  Vi har publisert et revidert forventningsdokument om barns rettigheter. Barns rettigheter har vært et fokusområde for fondet i en rekke år. I mange deler

 • Forventningsdokument om skatt og åpenhet

  (2016-2017) at den har merket seg at Norges Bank har utarbeidet et nytt forventningsdokument om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning. Komiteen oppgir å

 • Forventningsdokument om skatt og åpenhet

  styrer tar hensyn til alle relevante parters interesser. Gå til forventningsdokumentet

 • Publikasjoner

  resultater for 3. kvartal og strategiplan Rapporter Kommende rapporter Forventningsdokumenter Stemmegivning Analyser Råd Strategi Få varsling om informasjon

 • Anti-korrupsjon

  ledelsen i selskapet utfører. Komplett forventningsdokument finnes kun på engelsk. Flere forventningsdokumenter Les forventingsdokumentet

 • Prinsipper

  relevante for vår investeringsstrategi, risikoanalyse og vårt eierskap. Forventningsdokumenter Retningslinjer for stemmegivning

 • NBIM – åpen dialog. Vannforvaltning

  Investment Management (NBIM) inviterer til å kommentere det kommende forventningsdokumentet om vannforvaltning. Mer informasjon (engelsk)

 • Forvalterperspektiv om bærekraftsmålene

  investert i om håndtering av bærekraft. Så langt har vi publisert forventningsdokumenter om barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter

 • Forhåndsannonsering av støtte til forslag på tre generalforsamlinger

  forhold vi legger særskilt vekt på, ofte uttrykt i våre publiserte forventningsdokumenter eller posisjonsnotater. Boliden AB For første gang vil styret i

 • Støtte til vannrelatert aksjonærforslag i Imperial Oil Limited

  relaterte tiltak, vil øke åpenhet og ansvarlighet i vannforvaltningen. Forventningsdokument om vannforvaltning

 • Innledning ved Yngve Slyngstad

  internasjonale retningslinjer anbefalt av FN og OECD. Vi utarbeider forventningsdokumenter som et virkemiddel for å fremme våre interesser som eier.  Hvert