Søket etter forventningsdokumenter ga 42 treff

Vis også 119 treff i dokumenter
 • Forventningsdokumenter

  Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer

 • Forventningsdokument klima

  Vi har i dag publisert et oppdatert forventningsdokument om selskapenes håndtering av klimarisiko. Hensikten er å vise hvordan vi som investor forventer

 • Nytt forventningsdokument om menneskerettigheter

  for vår dialog med selskaper om menneskerettigheter. Hensikten med forventningsdokumentet er å vise hvordan vi som en finansiell investor forventer at selskapene

 • Oppdatert forventningsdokument om vannforvaltning

  Vi har publisert et oppdatert forventningsdokument om vannforvaltning. Dokumentet er et utgangspunkt for dialog med selskaper om vannforvaltning. Vannforvaltning

 • Revidert forventningsdokument om barns rettigheter

  Vi har publisert et revidert forventningsdokument om barns rettigheter. Barns rettigheter har vært et fokusområde for fondet i en rekke år. I mange deler

 • Forventningsdokument om skatt og åpenhet

  (2016-2017) at den har merket seg at Norges Bank har utarbeidet et nytt forventningsdokument om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning. Komiteen oppgir å

 • Forventningsdokument om skatt og åpenhet

  styrer tar hensyn til alle relevante parters interesser. Gå til forventningsdokumentet

 • Klimaendring

  Last ned i pdf Statens pensjonsfond utland, Oljefondet Øvrige forventningsdokumenter

 • Publikasjoner

  fornybar energi og strategiplan Rapporter Historiske gjennomganger Forventningsdokumenter Stemmegivning Analyser Råd Strategi Få varsling om informasjon

 • Ansvarlig forvaltning av infrastruktur for fornybar energi

  investeringspartnere og operative forvaltere. Veiledningen utfyller våre forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at styrene i de noterte selskapene

 • Ansvarlig eiendomsforvaltning

  våre investeringspartnere og eiendomsforvaltere. Den utfyller våre forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at styrene i de noterte selskapene

 • Bærekraftig bruk av havet

  gjør nok for å håndtere problemstillingene. Last ned i pdf Øvrige forventningsdokumenter

 • Anti-korrupsjon

  i selskapet utfører. Komplett forventningsdokument finnes kun på engelsk. Last ned i pdf Øvrige forventningsdokumenter

 • Skatt og åpenhet

  multinasjonale selskaper om skatt og åpenhet. Last ned i pdf Øvrige forventningsdokumenter

 • Ansvarlig forvaltning 2019

  vurderinger av 2 296 selskapers rapportering knyttet til våre syv forventningsdokumenter på barns rettigheter, klimaendring, vannforvaltning, bærekraftig