3. kv. 2009 Forvaltningsrapport

Avkastningen for Statens pensjonsfond – Utland var 13,5 prosent (325 milliarder kroner) i tredje kvartal. Det er fondets beste kvartalsvise resultat noensinne, og skyldes sterk oppgang i de internasjonale aksjemarkedene og en normalisering av rentemarkedene.

10. november 2009

Sammendrag av resultatene

  • Avkastningen for Statens Pensjonsfond – Utland var 13,5 prosent i tredje kvartal, det  beste resultatet noensinne i et enkelt kvartal.
  • Avkastningen var 1,5 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning .
  • Avkastningen utgjorde 325 milliarder kroner i tredje kvartal og 529 milliarder i årets tre første kvartaler.
  • Fondets verdi økte til 2 549 milliarder kroner i tredje kvartal.
  • Usikkerheten i finansmarkedene avtok ytterligere og aksjemarkedene steg kraftig.

Webcast fra pressekonferansen