Kontroll og tilsyn

Fondets styringsmodell sikrer kontroll og tilsyn, og gir gode rammer for den løpende forvaltningen.

Finansdepartementet har det formelle ansvaret for fondets forvaltning, og har fastsatt de overordnede rammene i Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Norges Bank utfører forvaltningen av fondet, og bankens hovedstyre har delegert gjennomføringen av forvaltningen til Norges Bank Investment Management. Bankens internrevisjon utfører oppfølging og tilsyn på vegne av hovedstyret.