Petter Johnsen - Chief Investment officer Equity strategies

Petter Johnsen ble utnevnt som investeringsdirektør for aksjeforvaltningen 1. april 2011. Johnsen begynte i Norges Bank Investment Management 1. september 2003 som porteføljeforvalter, og hadde stillingen frem til august 2010 da han ble utnevnt som Global Head of Sector Strategies.