Ole Christian Bech-Moen - Chief Investment Officer Allocation Strategies

Ole Christian Bech-Moen ble utnevnt som investeringsdirektør for allokering 1. Oktober 2014. Bech-Moen begynte i Norges Bank Investment Management i oktober 2009 som senioranalytiker. Han hadde senere en stilling som Head of Macro & Portfolio Research og ble utnevnt som Global Head of Allocation Strategies i oktober 2012.