Nina Hammerstad - Chief People and Operating Officer

Nina Hammerstad ble utnevnt som direktør for direktør for personal og drift 1. juni 2019. Hammerstad var driftsdirektør for eiendomsinvesteringene fra 1. oktober 2014. Hun begynte i Norges Bank Investment Management i september 2011 som Head of Real Estate Asset Management.