Carine Smith Ihenacho

Chief Corporate Governance Officer

Carine Smith Ihenacho ble utnevnt som Chief Corporate Governance Officer 1. januar 2018. Ihenacho startet i Norges Bank Investment Management i august 2017 som leder for eierskapsavdelingen.

Før hun begynte i Norges Bank Investment Management jobbet Ihenacho som direktør for kontroll og etterlevelse i Statoil ASA. Hun har mer enn 20 års erfaring som jurist i finansbransjen, olje- og gassindustrien og i advokatfirmaer. Hun har også bred erfaring fra styrearbeid.

Ihenacho har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, en mastergrad i juss fra Harvard Law School og en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). 

Pressefoto