• Petter Johnsen

    Direktør for aksjeinvesteringer

    Petter Johnsen er ansvarlig for selskapsinvesteringer, inkludert intern aksje- og verdipapirseleksjon.

    Johnsen ble utnevnt som direktør for aksjeinvesteringer 1. april 2011. Siden 1. oktober 2014 er han investeringsdirektør for selskapsinvesteringer. Johnsen begynte i Norges Bank Investment Management 1. september 2003 som porteføljeforvalter, og hadde stillingen frem til august 2010 da han ble utnevnt som Global Head of Sector Strategies.

    Johnsen hadde stillingen som Assistant Vice President i Merrill Lynch i London fra oktober 2000 til august 2003. Han jobbet tidligere som analytiker i Morgan Stanley i London.

    Johnsen er siviløkonom og har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).