Til hovedinnhold
  • Carine Smith Ihenacho Direktør for eierskap og etterlevelse

    Carine Smith Ihenacho er ansvarlig for området eierskap og etterlevelse, som inkluderer aktiviteter for eierskap og ansvarlig forvaltning, operasjonell risiko og kontroll, etterlevelse og juridiske tjenester.

    Carine Smith Ihenacho ble utnevnt som direktør for eierskap og etterlevelse 6. oktober 2020. Ihenacho startet i Norges Bank Investment Management i august 2017 som leder for eierskapsavdelingen og ble utnevnt som direktør for eierskap fra 1. januar 2018.

    Før hun begynte i Norges Bank Investment Management jobbet Ihenacho som direktør for kontroll og etterlevelse i Statoil ASA. Hun har mer enn 20 års erfaring som jurist i finansbransjen, olje- og gassindustrien og i advokatfirmaer. Hun har også bred erfaring fra styrearbeid.

    Ihenacho har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, en mastergrad i juss fra Harvard Law School og en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).