Misjon og verdier

Vår misjon

Vi skal ivareta og utvikle verdier for fremtidige generasjoner.

Våre verdier

Dyktighet – vi anstrenger oss alltid for å gjøre jobben vår

Vi forplikter oss til en høy grad av profesjonalitet. Vi bygger vår investeringsfilosofi på mangfold og spesialisering, og utnytter forskjellige investeringsstiler og -strategier på en fokusert og konsekvent måte. Nøyaktighet og grundighet er en del av kjernen i vår bedriftskultur.

Integritet – vi gjør det rette

Som enkeltindivider står vi for ærlighet, integritet og lojalitet. Vi anerkjenner hvor viktig omdømme er, og vi holder en moderat profil når vi representerer organisasjonen. Vi har en kultur kjennetegnet av åpenhet, toleranse og ansvarlighet.

Innovasjon – vi er positive til nye ideer

For å lykkes er vi villige til å ta sjanser, og vi har en bedriftskultur som omfavner endring. Vi fremmer ulike tilnærminger og synspunkter. Kreativitet og fleksibilitet er forutsetninger for å kunne utvikle nye investeringsmuligheter og utnytte skiftende markedsforhold.

Lagånd – vi jobber på samme lag

Vi respekterer og støtter hverandre som kolleger. Vi tror på at samarbeid og interaksjon skaper en sterk organisasjon. Vi undervurderer aldri verdien av entusiasme og godt humør.