Talentprogram

Vi forvalter et av verdens største og mest progressive investeringsfond. Talentprogrammet vårt byr på spennende karrieremuligheter i et internasjonalt miljø, med mulighet for profesjonell utvikling og vekst.

Forvaltningen av vår felles formue er et viktig og komplekst samfunnsoppdrag, og for å lykkes er vi avhengig av å ansette de beste hodene. Formålet med talentprogrammet er å rekruttere og beholde unge talenter innen en rekke ulike fagområder. Som trainee i Norges Bank Investment Management får du mulighet til å jobbe i flere avdelinger med ulike ansvarsområder som er avgjørende for fondets utvikling og suksess.

Talentprogrammet har en varighet på to år og er basert i Oslo. Det vil også være mulig å få jobbe ved et av våre internasjonale kontorer og bli utplassert i andre investeringsorganisasjoner. Kandidater som presterer ekstra godt i løpet av programmet, kan også kvalifisere seg for sponset utdanning.

Jeg vil at fondet skal være studentenes førstevalg, sier vår leder for fondet Nicolai Tangen.

Hør hvorfor han mener talentprogrammet er en unik mulighet for deg:

 
Personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter

Våre trainee-stillinger byr både på personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter innenfor en rekke områder, som kapitalforvaltning, ansvarlig forvaltning, risikostyring, etterlevelse og IT. Du vil motta omfattende opplæring og får også tildelt en egen mentor og en «buddy» som vil støtte deg i din nye rolle.  

Vi ser etter talenter med ulike bakgrunner og innfallsvinkler, som liker å ta sjanser. Her er vi ikke redd for å feile, for det er sånn vi lærer og forbedrer oss. Vi både søker etter og hyller mangfold. Jo mer mangfoldige vi er, desto mer kreative blir vi, og desto bedre resultater oppnår vi.

Talentprogrammet er for sisteårsstudenter som:

  • tar initiativ, er nysgjerrige og som har et ønske om å lære
  • har en genuin interesse for fondet og en karriere her
  • har forståelse for fondets oppdrag og mandat, dets betydning for det norske folk og hvordan du kan bidra til å ivareta dette
  • er fleksible, samarbeidsvillige og har et internasjonalt tankesett
  • er motstandsdyktige og liker å ta sjanser

Søknadsprosess

Traineer til talentprogrammet rekrutteres hver høst, med oppstart sommeren etter.

For å søke må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema, hvor vi stiller deg generelle spørsmål om din motivasjon. Du må også laste opp CV-en din og akademiske vitnemål. Vennligst forsikre deg om at CV-en og akademiske vitnemål er lastet opp som ett doku

Utvelgelsesprosess

Utvalgte søkere inviteres til et førstegangsintervju med HR. De sterkeste kandidatene  inviteres til et virtuelt vurderingssenter, som normalt består av en gruppeøvelse, en casestudie samt tekniske og generelle intervjuer. Du vil både møte nåværende traineer og kandidater fra HR og toppledelsen.

Før vi fatter en endelig beslutning, blir de beste kandidatene kalt inn til en siste intervjurunde med ansatte fra de relevante avdelingene i Norges Bank Investment Management Har du flere spørsmål? Send en e-post til [email protected].

Sist oppdatert: 08.10.2020

Relaterte sider