Til hovedinnhold

Kapret drømmejobben via graduate-programmet

Jobb i Oljefondet var Snorre Gjerdes store drøm. Gjennom fem års studier, hadde han graduate-programmet i bakhodet. Nå jobber han i et team i Oljefondets eierskapsavdeling som særlig setter søkelys på miljøproblemstillinger i fondets portefølje.
Snorre begynte karrieren som graduate i Oljefondet, og kapret drømmejobben da programmet var ferdig

Snorre begynte karrieren som graduate i Oljefondet, og kapret drømmejobben da programmet var ferdig

Da Snorre Gjerde gikk sitt første år ved NHH var han på en presentasjon av Oljefondets graduate-program. Han ble umiddelbart interessert.

– Presentasjonen ga et veldig godt inntrykk av programmet. Det å få mulighet til å gjøre så mye forskjellig virket spennende. For meg som er interessert i samfunn, internasjonale relasjoner, tall og finans var dette den perfekte kombinasjonen. Jeg hadde programmet i bakhodet gjennom studietiden, og brukte det som motivasjon underveis.

Les mer om graduate-programmet

Ansvarlig forvaltning for fremtiden

Etter studier i Bergen, Milano og London, var han klar for å søke jobb. Han var fortsatt fast bestemt på at han ville til Oljefondet. Etter mange intense intervjurunder, fikk han endelig telefonen han hadde ventet på.

– Da jeg fikk tilbud om å bli med i graduate-programmet, takket jeg ja med én gang. Og det har virkelig levd opp til forventningene, sier han.

Gjennom graduate-programmet fikk Snorre teste ut flere ulike stillinger og avdelinger, både ved Oslo-kontoret og London-kontoret. Han jobbet med risikostyring og aktiv aksjeforvaltning. Han var også utplassert i en internasjonal investeringsbank og fikk ta MBA-studier ved London Business School. Mot slutten av programmet ble han oppfordret til å tenke på sin videre karriere. Han mener det er svært positivt, at noen ønsker at du skal ta gode valg for deg selv og gir deg rom for det.

– Da tenkte jeg tilbake på hvorfor jeg ønsket meg til Oljefondet, nemlig kombinasjonen finans og samfunn, og betydningen av fondet som en ansvarlig investor. Jeg fikk tid til å reflektere rundt hvordan jeg best kunne jobbe med disse temaene.

 

Veien førte ham til en jobb som kombinerer alt dette.

– Nå jobber jeg i et team som særlig fokuserer på miljøproblemstillinger i fondets portefølje. Det kan for eksempel være spørsmål knytte til klimaendringer, vannforvaltning, biologisk mangfold og bærekraftig bruk av havet.

Bærekraft og finansiell avkastning går hånd i hånd. Eierskapsavdelingens oppgave er å stille tydelige forventninger til hvordan selskapene forholder seg til globale utfordringer i sin virksomhet, og å påvirke dem i riktig retning.

– Vi arbeider med å bedre standarder og rapporteringen fra selskaper på tvers av markeder. På porteføljenivå følger vi opp fondets investeringer for å redusere vår eksponering for uakseptabel risiko. Og så jobber vi mye med enkeltselskaper.

– Siden vi er en stor investor i mange selskaper, er det viktig å ha løpende dialog med selskapene for å fremme våre forventinger, men også for å lære. Vi holder selskapene ansvarlig for påvirkningen de har på miljø og samfunnet rundt seg. Vi kan også gi dem signaler ved å være åpne om hvordan vi vil stemme på selskapenes generalforsamlinger.

 

Nå er det åtte år siden Snorre satte sin fot i Oljefondets lokaler for første gang. Han blir fortsatt utfordret hver eneste dag. Våren er for eksempel høysesong for selskapenes generalforsamlinger. Da stemmer Snorre og resten av avdelingen på over 120 000 forslag fra selskapenes styrer og aksjonærer.

– Det er mange komplekse problemstillinger vi må ta hensyn til, der det ofte finnes nyanser og gråsoner. Selv om verden er ikke svart-hvit, må vi likevel stemme enten ja eller nei. Det kan være utfordrende, men det er utrolig gøy å få være med og påvirke beslutningene våre. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag, som jeg ikke hadde forventet å måtte ta stilling til på vei til jobb, avslutter Snorre.

Sist oppdatert: 14.06.2022

Relaterte sider