Hopp til innhold

Strategiplanen

Strategiplan for Norges Bank Investment Management 2014-2016

INTRODUKSJON

Vår strategi for 2014-2016 bygger på de valgene vi tok i strategiplanen for 2011-2013 og støtter opp under målet om å maksimere fondets langsiktige realavkastning. Vi tar sikte på å nå dette målet med en akseptabel risiko, som en ansvarlig investor og gjennom en effektiv organisasjon. Vår mulighet til å investere langsiktig avhenger av at det er tillit til måten vi forvalter fondet på. En stor grad av åpenhet om forvaltningen bidrar til å sikre dette.

den strategiske retningen for 2014-2016:

  • Vi skal forvalte de økonomiske og systematiske faktorene som påvirker realavkastningen i fondet.

  • Vi skal vektlegge den langsiktige risikoen knyttet til fondets kjøpekraft.

  • Vi skal være en ledende investor internasjonalt i arbeidet med ansvarlige investeringer.

  • Vi skal utvikle et vinnerlag av dyktige ansatte.

  • Vi skal opptre profesjonelt og ansvarlig, og være åpne om hvordan vi utfører forvaltningsoppdraget.

Strategiplanen er kun publisert på engelsk.

Last ned strategiplanen

Strategiplan 2014-2016 (PDF)

Strategiplan 2011-2013 (PDF)

Strategiplanene er kun tilgjengelige på engelsk