Hopp til innhold

Om oss

Norges Bank Investment Management er Norges Banks kapitalforvaltningsenhet. Vi forvalter Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, og deler av Norges Banks valutareserver.

Vårt oppdrag

Vi skal ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Våre verdier

Vår oppgave er å sikre høyest mulig avkastning på fondet innenfor investeringsmandatet som Finansdepartementet har fastsatt. Gjennom aktiv forvaltning og aktivt eierskap søker vi å ivareta fondets investeringer og på denne måten sikre finansielle verdier for fremtidige generasjoner av nordmenn.

Global tilstedeværelse

Statens pensjonsfond utland investerer utenfor Norge, etter retningslinjer utarbeidet av Finansdepartementet. Den internasjonale rekkevidden av investeringene gjenspeiles i vår organisasjon, som har ekspandert utenfor Norge siden oppstarten i 1998. I tillegg til hovedkontoret i Oslo har vi kontorer i London, New York, Shanghai og Singapore. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i, og bidrar til sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Våre ansatte

Som forvalter av et av verdens største fond har vi utviklet en forvaltningsorganisasjon med høy kompetanse og globalt perspektiv. Vi har mer enn 550 ansatte fra over 35 nasjoner. Fondet er i vekst, og investeringsmandatet blir stadig mer komplekst. For å matche dette, rekrutterer vi mennesker som har høy ekspertise, har spesialisering og er innovative. Arbeidsmiljøet er mangfoldig og resultatorientert.

Valutareservene

Valutareservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje som skal motta statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i utenlandsk valuta og overføringer fra Statens pensjonsfond utland. Renteporteføljen og petrobufferporteføljen forvaltes av Norges Banks sentralbankvirksomhet. Aksjeporteføljen forvaltes av Norges Bank Investment Management i henhold til egne retningslinjer fastsatt av sentralbanksjefen.

Mer informasjon finnes på norges-bank.no.

Nøkkeltall for valutareservene

Rapporter for valutareservene