Rådgivende utvalg for allokering

Det rådgivende utvalget for allokering gir råd til Chief Investment Officer Allocation Strategies.

Oppgaven til utvalget er å gi innspill i allokeringsprosesser, herunder oversikt over viktige områder innen finans og økonomi som er relevante for allokeringsbeslutninger. Innsikt i ny akademisk forskning som kan ha betydning for evalueringen av investeringsmuligheter, for allokeringsbeslutninger, eller for utformingen av investeringsstrategier, og uavhengig evaluering av investeringsmuligheter, allokeringsbeslutninger og investeringsstrategier som blir lagt frem for utvalget. Det rådgivende utvalget for allokering ble etablert i 2015. Utvalget består av internasjonalt anerkjente finansøkonomer .

Utvalgets medlemmer

 

Lars Lochstoer

Associate Professor of Finance, Anderson School of Management, University of California Los Angeles

Professor Lochstoer forsker i første rekke på prisdannelse, med fokus på forholdet mellom realøkonomien og finansmarkedene.

 

Hanno Lustig

The Mizuho Financial Group Professor of Finance, Senior Fellow, Graduate Business School, Stanford University

Hanno Lustig har jobbet i skjæringspunktet mellom makroøkonomi og finans. I den senere tid har forskningen hans fokusert på den såkalte «carry trade» i globale valutamarkeder. I tillegg har Lustig undersøkt effekten av statlige garantier på prisingen av halerisiko som store finansinstitusjoner bærer.

 

Tarun Ramadorai

Professor of Financial Economics, Imperial College London

Tarun Ramadorai har et bredt spekter av forskningsinteresser innen husholdningsfinans, aktivaprising og internasjonal finans. Han er særlig interessert i finans- og økonomispørsmål i fremvoksende markeder, med spesielt fokus på India.

 

Tilknyttet medlem

      

LUIS M. VICEIRA

George E. Bates Professor, Harvard Business School. 

Professor Viceira forsker og underviser innen områdene finansiell forvaltning og kapitalmarkeder.

 

 

Sist oppdatert: 06.09.2019