Real Estate Investment Board

Real Estate Investment Board (REIB) godkjenner investeringer i unotert eiendom som skal besluttes av leder i Norges Bank Real Estate Management. De gir også anbefalinger om investeringer som Norges Banks hovedstyre skal godkjenne.

REIB godkjenner investeringer over 500 millioner dollar, som skal besluttes av leder i Norges Bank Real Estate Management, og investeringer som er vesentlig forskjellige fra vanlige investeringer. REIB gir også anbefalinger til hovedstyret om investeringer over 1,5 milliarder dollar.

REIB sikrer at investeringene foretas i henhold til mandatet for unoterte eiendomsinvesteringer og fondets strategiplan. Beslutningene krever flertall.

REIB består av lederen av Norges Bank Investment Management, lederen av Norges Bank Real Estate Management, risikodirektøren i Norges Bank Investment Management og to eksterne rådgivere.

EKSTERNE RÅDGIVERE

Christian Ringnes
Christian Ringnes er hovedaksjonær og administrerende direktør i eiendomsselskapene Eiendomsspar og Victoria Eiendom, samt styreformann i hotelleiendomsselskapet Pandox. Han er utdannet siviløkonom fra HEC Lausanne og har en MBA fra Harvard University.

 

Petter Neslein
Petter Fredrik Neslein er kontrollerende eier og administrerende direktør ieiendoms- og investeringsselskapet Pecunia AS, som forvalter og utvikler næringseiendom og boliger sentralt i Oslo. Han er utdannet siviløkonom fra Université de Fribourg og har en MBA fra Columbia University i New York.