Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert tilleggsinformasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland. Publikasjonen supplerer fondets årsrapport med tall og analyser for ulike investeringsstrategier.

26. mars 2020

–2019 var et år preget av flere rekorder. Fondets verdi passerte 10 000 milliarder kroner, avkastningen målt i norske kroner var rekordhøy og fondets aksjeandel oversteg 70 prosent for første gang. Formålet med denne publikasjonen er å gi en detaljert beskrivelse av fondets risiko og avkastning, både i absolutt og relativ forstand, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad

Publikasjonen gir en bred oversikt over fondets avkastning og risikobilde, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Den supplerer nøkkeltall publisert i årsrapporten med ytterligere informasjon og risikoanalyser. I årets publikasjon har vi også inkludert mer informasjon om avkastning og risiko i fondets eiendomsportefølje.

–Publikasjonen presenterer våre investeringsstrategier og inkluderer kostnader, avkastning og risikoestimater for hver av dem. En høyere aksjeandel kombinert med større volatilitet for aksjer enn obligasjoner, i tillegg til historisk lave renter, betyr at fondets langsiktige resultater i stor grad vil påvirkes av aksjemarkedenes utvikling, sier investeringsdirektør for markedsrisiko Dag Huse.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Gå til rapporten