Fondet gjør ny investering i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og Prologis har kjøpt en logistikkeiendom i Orange County i California.

19. juli 2018

Avtalen ble signert 22. mars 2018 og fullført 9.april 2018. 

Norges Bank Real Estate Management betalte 25,4 millioner dollar, tilsvarende rundt 198 millioner kroner, for eierandelen på 45 prosent. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Selger av eiendommen var Barings.

Prologis har kjøpt den resterende andelen på 55 prosent og vil forvalte eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen har et samlet utleieareal på rundt 28 600 kvadratmeter.

Salg av logistikkeiendom

Partnerskapet har også solgt en logistikkeiendom i Dallas, Texas.

Avtalen ble signert og fullført 7. mai 2018.

Norges Bank Real Estate Management mottok 31 millioner dollar, tilsvarende rundt 251 millioner kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommen ble kjøpt som en del av en større portefølje i USA i mai 2015.

Kjøper av eiendommen var Kohler Co.

Eiendommen har et samlet utleieareal på rundt 120 800 kvadratmeter.

PRESSEKONTAKT
Line Aaltvedt
Communications Manager
Tlf: +47 948 54 656
E-post: lhl@nbrem.no