Vedrørende SCAs plan om å dele gruppen i to børsnoterte selskaper i 2017

Norges Bank Investment Management er blitt informert om forslaget om å dele virksomheten, og støtter de strategiske argumentene selskapet har fremmet for dette.

24. august 2016

På bakgrunn av vilkårene som er lagt frem i selskapsmeldingen og vår forventning om at selskapet utviser god selskapsstyring når virksomheten deles, er det vår intensjon å støtte forslaget når dette blir fremmet for aksjonærene ved neste generalforsamling. Vi vil bekrefte vår endelige tilslutning når vi har gått gjennom all dokumentasjon tilgjengelig for aksjonærene i forkant av generalforsamlingen.

Norges Bank Investment Management kontrollerte per 22. august 2016 alle rettigheter til aksjer utgjørende 8 066 000 A-aksjer og 31 425 905 B-aksjer i Svenska Cellulosa AB. Disse rettighetene inkluderer stemmerettigheter og rett til å overdra aksjene, og utgjør 8,7 prosent av de samlede stemmerettighetene i Svenska Cellulosa AB.