Tilfredsstillende resultater i et urolig år

Statens pensjonsfond utland fikk i 2015 en avkastning på 2,7 prosent, tilsvarende 334 milliarder kroner.

9. mars 2016

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 3,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 10,0 prosent.

– 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkede forventninger til veksten i fremvoksende markeder. Det har vært svingninger i avkastningen fra kvartal til kvartal, men totalt har det blitt et tilfredstillende resultat fra forvaltningen, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Andelen investert i eiendom økte i løpet av året til 3,1 prosent.

– Fondet gjorde færre, men større eiendomsinvesteringer. To investeringer sto for hoveddelen av investert kapital i 2015. Vi åpnet egne eiendomskontorer i Tokyo og Singapore i løpet av året, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 668 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 42 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 475 milliarder kroner per 31. desember 2015, hvorav 61,2 prosent var investert i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Pressekontakter

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 2407 3276/ +47 926 01 756

Marthe Skaar
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 2407 3561/ +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver (eiendom)
Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656

Email: press@nbim.no

 

Web-TV fra pressekonferansen