Til hovedinnhold

Posisjonsnotat om aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater

Vi har i dag publisert vårt syn på og vurdering av aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i amerikanske selskaper. Dette vil danne grunnlag for vår stemmegivning.

13. mars 2015

Vi ønsker å bidra til å utvikle aksjonærdemokrati i amerikanske selskaper og har derfor i mange år jobbet med det amerikanske finanstilsynet (Securities and Exchange Commission) og selskaper for å sikre aksjonærer en formell rett til å foreslå styrekandidater.

Vårt syn er at aksjonærer bør ha en rett til å foreslå styrekandidater, gitt at denne retten gis med rimelige vilkår. Det vil si at vi vil støtte forslag om å innføre denne retten så lenge de ikke har eierskapsbegrensinger som overgår forslaget til det amerikanske finanstilsynet fra 2010.

Vi vil i år stemme for en rekke aksjonærforslag om å innføre retten til å nominere styrekandidater i amerikanske selskaper.

Last ned posisjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)