Diskusjonsnotat om eiendomsinvesteringers diversifikasjonspotensial

Norges Bank Investment Management har publisert et diskusjonsnotat der vi vurderer forskjellige sider ved private eiendomsinvesteringer ut ifra perspektivet til en langsiktig investor med en sammensatt portefølje.

6. november 2015

Notatet fokuserer på avkastnings- og risikoegenskaper ved egenkapitalinvesteringer i næringseiendom, og er basert på funn i akademisk litteratur.