Til hovedinnhold

Diskusjonsnotat om syndikerte lån

Norges Bank Investment Management publiserte i dag et diskusjonsnotat hvor vi ser på markedet for investeringer i syndikerte lån.

26. mai 2014

Investeringer i syndikerte lån er en type gjeldsinvesteringer. Slike investeringer kan være attraktive for en stor investor som er villig til å gå inn i mindre likvide instrumenter. Syndikerte lån er utstedt med flytende renter, sikret med pant og har vanligvis prioritet i forhold til andre typer gjeld fra utstederen.

Institusjonelle investorer har blitt mer aktive i markedet for syndikerte lån. Det mest utviklede sekundære markedet for syndikerte lån er for lån til låntagere med lav kredittvurdering eller ikke klassifiserte selskaper, såkalte «leveraged loans».

Les diskusjonsnotatet (finnes kun på engelsk)