Det norske finansinitiativet (NFI)

Det norske finansinitiativet (NFI) skal styrke finansiell økonomisk forskning og utdanning på områder av særskilt relevans for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Hovedmål

Bidra til å styrke akademiske institusjoner og finansutdanningen i Norge

NFI bidrar med langsiktige incentiver (programmer) for å fremme kvalitet i finansiell forskning og undervisning ved akademiske institusjoner i Norge. Vi tror at fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i vår nærhet. Gjennom NFI-programmene støtter vi de akademiske institusjonene med å rekruttere internasjonale forskere for kortere eller lengre perioder. Vi belønner også fremragende forskningsbidrag av fakultetsansatte i Norge gjennom publikasjonsbonusordningen. Gjennom NFI vil vi i tillegg motivere talentfulle studenter til å velge doktorgradsstudier i finansiell økonomi, blant annet ved å dele ut stipender til studenter som blir tatt opp på doktorgradsprogrammer ved ledende, internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Støtte akademisk forskning med relevans for den langsiktige forvaltningen av fondet

NFI bidrar til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for den langsiktige forvaltningen av fondet. Gjennom NFIs forskningsprogram støtter vi finansiell økonomisk forskning av høy internasjonal standard innenfor områder av særskilt relevans for den langsiktige forvaltningen av fondet, som porteføljeteori og aktivaprising, mikrostrukturer i markedet, ansvarlig forvaltning, selskapsfinans og eierstyring. 

Det norske finansinitiativet ble presentert på den første finansforskningskonferansen 30. august 2011.