Det vitenskapelige råd

Det vitenskapelige rådet består av internasjonalt anerkjente professorer i finans og økonomi.

Rådet støtter NFI ved å gi uavhengige og upartiske anbefalinger i akademiske spørsmål, slik som evaluering av kandidater i forbindelse med medfinansiering av professorater eller doktorgradsprogrammer.

Følgende akademikere er utnevnt som medlemmer av Det vitenskapelige råd:

Annette Vissing-Jørgensen, Chair
Vissing-Jørgensen is Professor of Finance at the Haas School of Business, University of California, Berkeley.

AVJ.jpg

CV ANETTE VISSING-JØRGENSEN

 

Laura Starks
Starks is Professor of Finance at the McCombs School of Business, University of Texas, Austin.

LauraStarks.jpg

CV LAURA STARKS

 

Thierry Foucault
Foucault is Professor of Finance at HEC, Paris.

Thierry Foucault.PNG

CV THIERRY FOUCAULT