Beholdninger per 31.12.2016

Fondet er investert i aksjer, rentepapirer og eiendom globalt.

verdenskart

Se alle investeringene

Metode for assosiering med land

Aksjer

Selskaper assosieres med land i henhold til referanseindeksen fra FTSE. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For gjenstående verdipapirer gjøres en utvidet vurdering. Definisjonen av et land er en suveren stat som er medlem av FN, med unntak av Hong Kong og Taiwan. Metoden for assosiering ble oppdatert i 2014.

Rentepapirer

Selskaper assosieres med land i henhold til aksjebeholdningens klassifisering av land og selskaper, og ved å bruke enten utsteder, garantist eller moderselskap. For gjenstående selskaper bruker vi landet der selskapene er registrert og landrisiko. Definisjonen av et land er en suveren stat som er medlem av FN, med unntak av Hong Kong og Taiwan. Metoden for assosiering ble oppdatert i 2014.