Støtte til vannrelatert aksjonærforslag i Imperial Oil Limited

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget relatert til vannforvaltningsrapportering ved den årlige generalforsamlingen til Imperial Oil Limited 27. april 2018.

20. april 2018

Vår begrunnelse

Vi mener at selskaper skal rapportere sin vannforvaltningsstrategi, samt risiko og muligheter knyttet til vannforvaltning. Rapporteringen bør ha et detaljnivå som reflekterer både kortsiktige og langsiktige scenarioer. Selskaper bør publisere relevante vannforvaltningsdata på tvers av sine virksomheter. Offentlig rapportering av relevant fysisk, regulatorisk og omdømmerelatert vannrisiko samt relaterte tiltak, vil øke åpenhet og ansvarlighet i vannforvaltningen.

Forventningsdokument om vannforvaltning

Imperial Oil Limiteds agenda

 PUNKT FORSLAG LEDELSENS ANBEFALING STEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag
 PUNKT1FORSLAGRatifisere PricewaterhouseCoopers LLP som revisorLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT2.01FORSLAGStyrevalg av David W. CornhillLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT2.02FORSLAGStyrevalg av Krystyna T. HoegLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT2.03FORSLAGStyrevalg av Richard M. KrugerLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONMOT
 PUNKT2.04FORSLAGStyrevalg av Jack M. MintzLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT2.05FORSLAGStyrevalg av David S. SutherlandLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT2.06FORSLAGStyrevalg av D.G. WascomLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT2.07FORSLAGStyrevalg av Sheelagh D. WhittakerLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
Aksjonærforslag
 PUNKT3.00FORSLAGRapport om lobbyingLEDELSENS ANBEFALINGMOTSTEMMEINTENSJONFOR
 PUNKT4.00FORSLAGRapport som vurderer selskapets vannrelaterte risiko LEDELSENS ANBEFALINGMOTSTEMMEINTENSJONFOR

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.