Støtte til vannrelatert aksjonærforslag i Imperial Oil Limited

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget relatert til vannforvaltningsrapportering ved den årlige generalforsamlingen til Imperial Oil Limited 27. april 2018.

20. april 2018

Vår begrunnelse

Vi mener at selskaper skal rapportere sin vannforvaltningsstrategi, samt risiko og muligheter knyttet til vannforvaltning. Rapporteringen bør ha et detaljnivå som reflekterer både kortsiktige og langsiktige scenarioer. Selskaper bør publisere relevante vannforvaltningsdata på tvers av sine virksomheter. Offentlig rapportering av relevant fysisk, regulatorisk og omdømmerelatert vannrisiko samt relaterte tiltak, vil øke åpenhet og ansvarlighet i vannforvaltningen.

Forventningsdokument om vannforvaltning