Støtte til to aksjonærforslag i Monster Beverage

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslag relatert til aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater og bærekraftsrapportering ved Monster Beverage Corporations årlige generalforsamling.

16. juni 2017

Rett til å foreslå styrekandidater

Vi vil støtte aksjonærforslaget om retten til å foreslå styrekandidater («proxy access»).

Vår begrunnelse

Vi støtter aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i amerikanske børsnoterte selskaper når rettigheten tilbys med rimelige betingelser som gjør aksjonærene i stand til å bruke dem effektivt.

Vi støtter forslag der det kreves at aksjonæren har holdt aksjen i inntil tre år og har en eierandel på inntil tre prosent for å ha rett til å foreslå styrekandidater. I tillegg vil vi akseptere at det settes en begrensning på antall styreplasser som kan besittes av kandidater foreslått av aksjonærer, så lenge slike kandidater kan utgjøre minst to styreplasser eller 20 prosent av styret.

Vi anser at en slik rett gir aksjonærene en rimelig adgang til å foreslå styrekandidater, at den bidrar til å stille styremedlemmer og styret til ansvar, og at den kan være til beskyttelse dersom styrer feiler.

Bærekraftsrapportering

Vi vil støtte aksjonærforslaget om en rapport om bærekraft som inkluderer vannrisiko.

Vår begrunnelse

Vi mener at selskaper skal rapportere på vannforvaltningsstrategi, utfordringer og muligheter, og slik reflektere det investorer er opptatt av på kort og lang sikt.

Vi mener at selskapene skal, når det er relevant, utvikle et rammeverk for overvåking og definere relevante referanser for sammenligning, nøkkelindikatorer og målsettinger for direkte og indirekte vannforbruk, konservering og gjenbruk, vannutslipp og vannkvalitet. De bør rapportere om fremdriften mot disse målene.

Vi mener at selskaper også skal rapportere relevant fysisk, regulatorisk og omdømmerelatert vannrisiko og tiltak mot disse, på et tilfredsstillende detaljnivå.

Når det eksisterer materiell risiko og muligheter, bør selskaper etterstrebe å rapportere om dataene vi nevner ovenfor for leverandørkjeden og for produkter og tjenester.

Monster Beverage Corporations agenda

 PUNKTFORSLAGLEDELSENS ANBEFALINGSTEMMEINTENSJON
Ledelsesforslag
1.1Styrevalg av Rodney C. SacksForFor
1.2Styrevalg av Hilton H. SchlosbergForFor
1.3Styrevalg av Mark J. HallForFor
1.4Styrevalg av Norman C. EpsteinForFor
1.5Styrevalg av Gary P. FayardForFor
1.6Styrevalg av Benjamin M. PolkForFor
1.7Styrevalg av Sydney SelatiForFor
1.8Styrevalg av Harold C. Taber, Jr.ForFor
1.9Styrevalg av Kathy N. WallerForFor
1.10Styrevalg av Mark S. VidergauzForFor
2Ratifisere Deloitte & Touche LLP som revisorForFor
3Godkjenne aksjeplan for styremedlemmerForFor
4Rådgivende avstemning for å ratifisere ledelsens avlønningForFor
5Rådgivende avstemning om stemmefrekvens på lederavlønningÅrligÅrlig
Aksjonærforslag
6Rett til å foreslå styrekandidaterMotFor
7Rapport om bærekraft som inkluderer vannrisikoMotFor

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with other shareholders. This disclosure reflects Norges Bank Investment Management’s intention as at the date of publication but such intention is subject to change at our discretion. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.