Støtte til The Weir Groups rammeverk for avlønning

Norges Bank Investment Management vil stemme for rammeverket for avlønning, den relaterte aksjeemisjonen og alle andre forslag som skal godkjennes av aksjonærene på The Weir Group sin årlige generalforsamling 26. april 2018. Dette samsvarer med ledelsens innstilling.

13. april 2018

Vår begrunnelse

Styret i The Weir Group Plc foreslår å forenkle rammeverket for avlønning av ledelsen. I Norges Bank Investment Managements syn vil det foreslåtte rammeverket øke åpenheten rundt potensielle godtgjørelsesutfall, redusere maksimumsbeløpet, og styrke samsvaret mellom de langsiktige interessene til ledelsen og aksjonærene. Det foreslåtte rammeverket er hovedsakelig i tråd med fondets publiserte posisjonsnotat om avlønning av administrerende direktør.

Vi berømmer styrets vilje til å utfordre konvensjonell tenkning om avlønning og støtter forslagene.

Posisjonsnotat om avlønning