Støtte til The Weir Groups rammeverk for avlønning

Norges Bank Investment Management vil stemme for rammeverket for avlønning, den relaterte aksjeemisjonen og alle andre forslag som skal godkjennes av aksjonærene på The Weir Group sin årlige generalforsamling 26. april 2018. Dette samsvarer med ledelsens innstilling.

13. april 2018

Vår begrunnelse

Styret i The Weir Group Plc foreslår å forenkle rammeverket for avlønning av ledelsen. I Norges Bank Investment Managements syn vil det foreslåtte rammeverket øke åpenheten rundt potensielle godtgjørelsesutfall, redusere maksimumsbeløpet, og styrke samsvaret mellom de langsiktige interessene til ledelsen og aksjonærene. Det foreslåtte rammeverket er hovedsakelig i tråd med fondets publiserte posisjonsnotat om avlønning av administrerende direktør.

Vi berømmer styrets vilje til å utfordre konvensjonell tenkning om avlønning og støtter forslagene.

Posisjonsnotat om avlønning

The Weir Group Plc resolusjoner

PUNKTFORSLAGLEDELSENS ANBEFALINGSTEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag til generalforsamlingen
1Godkjenning av årsregnskapetForFor
2Godkjenning av utbytteForFor
3Godkjenning av avlønningsrapportForFor
4Godkjenning av avlønningsrammeverkForFor
5Godkjenning av aksjeavlønningsplanForFor
6Godkjenning av aksjeplan for ansatteForFor
7Styrevalg av Clare ChapmanForFor
8Styrevalg av Barbara JeremiahForFor
9Styrevalg av Stephen YoungForFor
10Styrevalg av Charles BerryForFor
11Styrevalg av Jon StantonForFor
12Styrevalg av John Heasley ForFor
13Styrevalg av Mary Jo Jacobi ForFor
14Styrevalg av Sir Jim McDonaldForFor
15Styrevalg av Richard Menell ForFor
16Gjenvalg av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorForFor
17Godkjenne at revisjonsutvalget fastsetter avlønningen for ekstern revisorForFor
18Godkjenne utstedelse av aksjer med forkjøpsrettForFor
19Godkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrettForFor
20Godkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrett i forbindelse med et oppkjøp eller annen kapitalinvesteringForFor
21Godkjenne tilbakekjøp av ordinære aksjerForFor
22Godkjenne at selskapet kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling på to ukers varselForFor
23Godkjenne vedtektsendringForFor

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.