Støtte til The Weir Groups rammeverk for avlønning

Norges Bank Investment Management vil stemme for rammeverket for avlønning, den relaterte aksjeemisjonen og alle andre forslag som skal godkjennes av aksjonærene på The Weir Group sin årlige generalforsamling 26. april 2018. Dette samsvarer med ledelsens innstilling.

13. april 2018

Vår begrunnelse

Styret i The Weir Group Plc foreslår å forenkle rammeverket for avlønning av ledelsen. I Norges Bank Investment Managements syn vil det foreslåtte rammeverket øke åpenheten rundt potensielle godtgjørelsesutfall, redusere maksimumsbeløpet, og styrke samsvaret mellom de langsiktige interessene til ledelsen og aksjonærene. Det foreslåtte rammeverket er hovedsakelig i tråd med fondets publiserte posisjonsnotat om avlønning av administrerende direktør.

Vi berømmer styrets vilje til å utfordre konvensjonell tenkning om avlønning og støtter forslagene.

Posisjonsnotat om avlønning

The Weir Group Plc resolusjoner

PUNKT FORSLAG LEDELSENS ANBEFALING STEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag til generalforsamlingen
PUNKT1FORSLAGGodkjenning av årsregnskapetLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT2FORSLAGGodkjenning av utbytteLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT3FORSLAGGodkjenning av avlønningsrapportLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT4FORSLAGGodkjenning av avlønningsrammeverkLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT5FORSLAGGodkjenning av aksjeavlønningsplanLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT6FORSLAGGodkjenning av aksjeplan for ansatteLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT7FORSLAGStyrevalg av Clare ChapmanLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT8FORSLAGStyrevalg av Barbara JeremiahLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT9FORSLAGStyrevalg av Stephen YoungLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT10FORSLAGStyrevalg av Charles BerryLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT11FORSLAGStyrevalg av Jon StantonLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT12FORSLAGStyrevalg av John Heasley LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT13FORSLAGStyrevalg av Mary Jo Jacobi LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT14FORSLAGStyrevalg av Sir Jim McDonaldLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT15FORSLAGStyrevalg av Richard Menell LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT16FORSLAGGjenvalg av PricewaterhouseCoopers LLP som revisorLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT17FORSLAGGodkjenne at revisjonsutvalget fastsetter avlønningen for ekstern revisorLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT18FORSLAGGodkjenne utstedelse av aksjer med forkjøpsrettLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT19FORSLAGGodkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrettLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT20FORSLAGGodkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrett i forbindelse med et oppkjøp eller annen kapitalinvesteringLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT21FORSLAGGodkjenne tilbakekjøp av ordinære aksjerLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT22FORSLAGGodkjenne at selskapet kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling på to ukers varselLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT23FORSLAGGodkjenne vedtektsendringLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.