Støtte til Royal Bank of Scotlands retningslinjer for avlønning

Norges Bank Investment Management vil stemme for retningslinjene for avlønning, og alle andre forslag som skal godkjennes av aksjonærene på Royal Bank of Scotlands årlige generalforsamling.

9. mai 2017

Norges Bank Investment Managements begrunnelse

Styret i Royal Bank of Scotland Group Plc foreslår å forenkle retningslinjene for avlønning av ledelsen ytterligere og dessuten redusere maksimumbeløpet.

Vi verdsetter styrets vilje til å utfordre tradisjonell tenkning om avlønning. Styret har foreslått å forenkle avlønningsstrukturen på en måte som kan styrke langsiktig verdiskapning for selskapet og aksjonærene. Topplederne vil få en betydelig andel av sin godtgjørelse i aksjer, uavhengig av fratredelse eller pensjonering. Dette er i tråd med fondets publiserte posisjonsnotat om avlønning av administrerende direktør.

Posisjonsnotat om avlønning

Royal Bank of Scotland Group Plc agenda

Punkt

FORSLAG

LEDELSENS ANBEFALING

STEMMeINTENSJON

1

Godkjenne årsregnskapet

For

For

2

Godkjenne retningslinjer for avlønning

For

For

3

Godkjenne avlønningsrapporten

For

For

4

Styrevalg av Howard Davies

For

For

5

Styrevalg av Ross McEwan

For

For

6

Styrevalg av Ewen Stevenson

For

For

7

Styrevalg av Sandy Crombie

For

For

8

Styrevalg av Frank Dangeard

For

For

9

Styrevalg av Alison Davis

For

For

10

Styrevalg av Morten Friis

For

For

11

Styrevalg av Robert Gillespie

For

For

12

Styrevalg av Penny Hughes

For

For

13

Styrevalg av Brendan Nelson

For

For

14

Styrevalg av Baroness Noakes

For

For

15

Styrevalg av Mike Rogers

For

For

16

Styrevalg av Mark Seligman

For

For

17

Gjenvalg av Ernst & Young LLP som revisor

For

For

18

Godkjenne at revisjonsutvalget bestemmer avlønningen for ekstern revisor

For

For

19

Godkjenne utstedelse av aksjer med forkjøpsrett

For

For

20

Godkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrett

For

For

21

Godkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrett i forbindelse med oppkjøp og andre kapitalinvesteringer

For

For

22

Godkjenne utstedelser av aksjer i forbindelse med utstedelse av konvertible instrumenter

For

For

23

Godkjenne utstedelse av aksjer uten forkjøpsrett i forbindelse med utstedelse av konvertible instrumenter

For

For

24

Godkjenne at selskapet kan kalle inn til generalforsamling på to ukers varsel

For

For

25

Autorisere EU-relaterte politiske donasjoner og utgifter

For

For

26

Godkjenne tilbakekjøp av ordinære aksjer

For

For

27

Godkjenne kansellering av "Share Premium Account" og "Capital Redemption Reserve"

For

For

28

Godkjenne plan for aksjesparing

For

For


 

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with other shareholders. This disclosure reflects Norges Bank Investment Management’s intention as at the date of publication but such intention is subject to change at our discretion. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.