Støtte til forslag fra Praxair om å godkjenne sammenslåing med Linde AG

Norges Bank Investment Management vil stemme for ledelsens forslag nr. 1 som det vil stemmes over på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærer i Praxair, Inc. den 27. september 2017.

19. september 2017

LEDELSENS FORSLAG

“Godkjenne forslaget om selskapssammenslåing.”