Støtte til aksjonærforslag om retten til å foreslå styrekandidater i AES Corporation

Norges Bank Investment Management vil stemme for et aksjonærforslag om aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater og mot et forslag fra selskapet rundt samme tematikk.

22. april 2015

Dato for generalforsamling: 23. april 2015

Stemmeintensjoner

 • Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget i agendapunkt nummer 9 som det vil stemmes over ved den årlige generalforsamlingen til The AES Corporation.

  Aksjonærforslaget heter: “Rett til å foreslå styrekandidater”
 • Norges Bank Investment Management vil stemme mot ledelsens forslag i agendapunkt 7 som det vil stemmes over ved den årlige generalforsamlingen i AES Corporation.

  Ledelsens forslag heter: “Tilby rett til å foreslå styrekandidater ”

Aksjonærforslag

«Rett til å foreslå styrekandidater»

Forslagsstillers begrunnelse

Vi mener aksjonærenes rett til å foreslå styrekandidater er en grunnleggende aksjonærerett som vil stille styremedlemmene mer til ansvar og bidra til økte aksjonærverdier. The CFA Institutes 2014 vurdering av relevante akademiske studier og bruken av aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i andre markeder konkluderte at aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater:

 • Vil «være til fordel for både markedet og styrene og innebære lite kostnader eller forstyrrelser»
 • Har potensiale til å øke den total   amerikanske markedsverdien med opp til 140,3 milliarder dollar hvis den   innføres i hele markedet (http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2014.n9.1)
 • De foreslåtte vedtektsforandringene har bred støtte blant investorer – tilsvarende aksjonærforslag fra 2012 til september 2014 fikk i gjennomsnitt 55 prosent støtte – og tilsvarende vedtekter har blitt innført i selskaper av varierende størrelse og i flere sektorer, inkludert Chesapeake Energy, Hewlett-Packard, Western Union og Verizon.

Ledelsens forslag

«Tilby rett til å foreslå styrekandidater»

Norges Bank Investment Managements begrunnelse for stemmebeslutningene

 1. Vi støtter aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i børsnoterte selskaper når retten tilbys med rimelige betingelser som gjør aksjonærene i stand til å bruke den effektivt.
 2. Vi støtter forslag der det kreves at aksjonæren har holdt aksjen i inntil tre år og har en eierandel på inntil tre prosent, og vi vil akseptere at det settes en begrensing på antall styreplasser som kan besittes av kandidater foreslått av aksjonærer til minst to styreplasser eller 20 prosent av styret.
 3. Vi anser at en slik rett gir aksjonærene en rimelig adgang til å foreslå styrekandidater, stiller styremedlemmer og styret mer til ansvar og kan være til beskyttelse når styrer feiler.
 4. Vi vil støtte agendapunkt 9 ved generalforsamlingen til The AES Corporation ettersom forslaget vil introdusere aksjonærenes rett til å foreslå styrekandidater med rimelige betingelser.
 5. Vi vil ikke støtte ledelsens forslag under agendapunkt 7 ettersom det ønsker å introdusere aksjonærerenes rett til å foreslå styrekandidater med betingelser som gjør det vanskeligere for minoritetsaksjonærer å benytte denne adgangen enn betingelsene foreslått under agendapunkt 9.
 6. Vi vil også støtte aksjonærforslaget under agendapunkt 8 og stemme mot ledelsens forslag under agendapunkt 6 ettersom aksjonærforslaget bedre styrker aksjonærenes rettigheter og bedre stiller styret til ansvar.
 7. Vi vil stemme for alle andre forslag fra ledelsen.
   

Underlagsdokumentasjon: Posisjonsnotat om aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater

Note

Norges Bank Investment Management vil støtte alle rimelige forslag fra aksjonærerer eller selskapsledelse fremmet ved generalforsamlinger i amerikanske børsnoterte selskaper som vil introdusere aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater der det maksimum kreves at aksjonæren har holdt aksjen i inntil tre år og har en eierandel på inntil tre prosent, og vi vil akseptere at det settes en begrensing på antall styreplasser som kan fylles av kandidater framstilt av aksjonærer på minst to styreplasser eller 20 prosent av styret.

The AES Corporations agenda

PUNKT FORSLAG LEDELSENS ANBEFALING STEMMEINTENSJON
Ledelsesforslag
1.1 Styrevalg av Andres R. Gluski For For
1.1 Styrevalg av Charles O. Rossotti For For
1.2 Styrevalg av Charles L. Harrington For For
1.3 Styrevalg av Kristina M. Johnson For For
1.4 Styrevalg av Tarun Khanna For For
1.5 Styrevalg av Holly K. Koeppel For For
1.6 Styrevalg av Philip Lader For For
1.7 Styrevalg av James H. Miller For For
1.8 Styrevalg av John B. Morse, Jr. For For
1.9 Styrevalg av Moises Naim For For
2 Endre Omnibus aksjeplan For For
3 Endre ledelsens  insentivbonusplan For For
4 Ratifisere Ernst & Young LLP som revisor For For
5 Rådgivende avstemning for å ratifisere ledelsens avlønning For For
6 Gi rett til å kalle ekstraordinær generalformsamling For Mot
7 Tilby rett til å foreslå styrekandidater For Mot
Aksjonærforslag
8 Gi rett til å kalle ekstraordinær generalformsamling Mot For
9 Rett til å foreslå   styrekandidater Mot For

 

Important legal notice
Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with other shareholders. This disclosure reflects Norges Bank Investment Management’s intention as at the date of publication but such intention is subject to change at our discretion. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.