Støtte til aksjonærforslag om klimastrategi i Chevron

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget relatert til årlig rapportering om vurderinger av klimaendringers påvirkning på selskapet ved Chevrons Corporations årlige generalforsamling.

3. mai 2016

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENTS BEGRUNNELSE

Vi oppfordrer selskaper til å vurdere i hvilken grad deres langsiktige forretningsstrategi og selskapets lønnsomhet påvirkes av ulike fremtidige regulatoriske og fysiske klimascenarier. Scenariene burde drøfte lav-utslipps scenarioer i lys av nasjonale, bilaterale og internasjonale klimaforpliktelser og ambisjoner. Et slikt scenario bør se på tiltak og reguleringer som reduserer sannsynligheten for global oppvarming som overstiger to grader og påvirkning på selskapet fra disse.

Vi støtter at relevante utfordringer og muligheter for selskapets virksomhet knyttet til klimaendringer skal integreres i selskapets investeringsplanlegging, risikohåndtering og rapportering.

Styrer bør definere ansvarsområder knyttet til klimatiltak innen organisasjonen, og effektivt veilede, overvåke og gjennomgå ledelsens arbeid.

Vi oppfordrer selskaper til å ha policyer og retningslinjer for deres dialog med beslutningstakere og regulatorer om klimaendringstiltak og relaterte tema. I tillegg bør de være åpne om kostnader og andre aktiviteter knyttet til dette.

Vi oppfordrer selskaper til å jobbe for velfungerende markeder og tilnærme seg nye markedsbaserte klimareguleringer konstruktivt og ut i fra finansiell motivasjon.

Vi oppfordrer selskaper til å forklare deres ståsted knyttet til konkrete reguleringer om klimaendringer som er relevante for virksomhetens lønnsomhet og utsikter.

Chevron Corporations agenda

PUNKT

FORSLAG

LEDELSENS ANBEFALING

STEMME-INTENSJON

     Ledelsesforslag

1a

Styrevalg av Alexander B.   Cummings, Jr.

For

For

1b

Styrevalg av Linnet F. Deily

For

For

1c

Styrevalg av Robert E. Denham

For

For

1d

Styrevalg av  Alice P. Gast

For

For

1e

Styrevalg av Enrique Hernandez,   Jr.

For

For

1f

Styrevalg av Jon M. Huntsman, Jr.

For

For

1g

Styrevalg av Charles W. Moorman,   IV

For

For

1h

Styrevalg av John G. Stumpf

For

For

1i

Styrevalg av Ronald D. Sugar

For

For

1j

Styrevalg av Inge G. Thulin

For

For

1k

Styrevalg av  John S. Watson

For

Mot

2

Ratifisere valg av  PWC som uavhengig investor

For

For

3

Rådgivende avstemning for å   ratifisere ledelsens avlønning

For

For

4

Endringer i Chevron   Corporation Non-Employee Directors’ Equity Compensation and Deferral Plan

For

For

Aksjonærforslag

5

Rapport om lobbyvirksomhet

Mot

Mot

6

Innføre mål for å redusere   klimagassutslipp

Mot

Mot

7

Rapport om selskapets vurdering av   klimaendringer og påvirkning

Mot

For

8

Rapport om Reserve Replacements

Mot

Mot

9

Innføre utbyttepolicy

Mot

Mot

10

Rapport om skiferenergi

Mot

Mot

11

Anbefale uavhengig styremedlem med   miljøekspertise

Mot

Mot

12

Sette krav om terskel på 10% for å kalle   inn til ekstraordinær generalforsamling

Mot

For

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with other shareholders. This disclosure reflects Norges Bank Investment Management’s intention as at the date of publication but such intention is subject to change at our discretion. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.